Curg păcatele-n cascadă, pe pământ e urâciune,
Dumnezeu trimite semne... lumea zace-n spurcăciune. 
Unii râd... nu iau aminte, cei ce sunt plămada humii, 
Nici la semnele din ceruri, ce vestesc sfârșitul lumii. 

 

Chiar istoria ne spune și Părinții Sfinți cuvântă
Despre s ... Detalii... »

... More »

O, Dumnezeule Mare, mântuieşte-mă de toate relele! O, Dumnezeule Mare, Care ai hărăzit mângâiere tuturor Sfinţilor, hărăzeşte-mi-o şi mie, Care ajuţi şi sprijini toate lucrările, ajută-mă şi sprijină-mă în toate nevoile, scapă-mă de toate primejdiile, de toţi duşmanii văzuţi şi nevăzuţi!
În numele Tatălui, Care a creat lumea, în numele Fiului, Care a răs ... Detalii... »

... More »