Ştii când va veni sfârşitul lumii? 
Când nu va mai fi cărare de la un om la altul. Când nu va mai fi cărare între tata şi mama, între părinţi şi copii, între copii şi Biserică. Când va pieri iubirea şi ne vom da numai pe afaceri şi numai pe câştiguri, şi numai pe minciunării, şi numai pe alergări prin alte ţări, doar-doar ne-om îmbogăţi.
Nu păgânii ... Detalii... »

... More »

*Rugăciunea are darul de a face să picure în suflet neîncetatul izvor al bucuriei. Sufletul din care nu se înalţă spre Cer glas de rugăciune este asemenea unei case pustii, plină de păienjeniş, locuită numai de păsările întunericului. Un suflet care nu se ştie ruga, nu va şti ce-i fericirea, chiar de ar avea toate bogăţiile pământului. Rugăciunea adevărată este tru ... Detalii... »

... More »

*Nu poți, cum se știe, să-ți întemeiezi pacea pe gura lumii și lătratul dracilor, ci pe lupta personală de a rămâne lângă Iisus Hristos, ca un erou al Lui.

Să stai în blagoslovenia locului unde ești și să înțelegi cu adevărat că Bunul Dumnezeu îngăduie multe atacuri împotriva noastră și nimic, cu adevărat nimic, nu se fa ... Detalii... »

... More »