Nu mai vorbiți unul despre altul de rău! Vorbiți numai de bine!

Să știi că după cuvintele tale te va judeca. Sau după cuvintele tale te vei bucura... că este o foarte mare rușine să vorbești de rău pe fratele tău de drum, în luptă cu același dușman nesuferit - diavolul.
Este foarte mare darul să ai pe cin ... Detalii... »

... More »

*Rugăciunea are darul de a face să picure în suflet neîncetatul izvor al bucuriei. Sufletul din care nu se înalţă spre Cer glas de rugăciune este asemenea unei case pustii, plină de păienjeniş, locuită numai de păsările întunericului. Un suflet care nu se ştie ruga, nu va şti ce-i fericirea, chiar de ar avea toate bogăţiile pământului. Rugăciunea adevărată este tru ... Detalii... »

... More »