Deseori ne plângem de sărăcia rugăciunii noastre, de lipsa râvnei pentru ea și cea mai mare parte din vină cu privire la acest lucru ne străduim întotdeauna să o atribuim diferitelor condiții exterioare și împrejurări nefavorabile: „Nu avem putere pentru a sta mult in biserică — zicem noi — ne obosesc picioarele, iar acasă ne-am ruga buc ... Detalii... »

... More »

Dumnezeu îngăduie să se facă acum o zguduitură puternică. Vin ani grei! Vom avea încercări mari… S-o luăm în serios, să trăim duhovniceşte. Împrejurările ne silesc şi ne vor sili să lucrăm duhovniceşte. Şi este bine să facem aceasta cu bucurie şi de bunăvoie, iar nu cu mâhnire, de nevoie. Mulţi sfinţi ar fi dorit să trăiască în vremea noastră ca să se n ... Detalii... »

... More »

- Părinte, Biserica este astăzi clătinată de multe devieri. Ce atitudine să avem faţă de ele?
– Cei ce mărturisesc apărându-şi credinţa sunt ca nişte apologeţi ai vremurilor acestora. Este dovadă de curaj şi de sacrificiu să mărturiseşti, pentru că astăzi, când adevărul este sistematic ascuns cu meşteşugire diplomatică, riscul este foarte mare: să-ţi pi ... Detalii... »

... More »