8:23 PM
Părintele Cleopa - Să țineți credința pe care ați supt-o de la piepturile maicilor voastre!

Să știți că rădăcina și viața poporului nostru, înaintea Lui Dumnezeu este credința cea dreaptă în Hristos, adică Ortodoxia. Noi ne-am încreștinat de aproape două mii de ani, din timpul Sfîntului Apostol Andrei. Coloniștii romani, cărora le-au predicat Sfinții Apostoli Petru și Pavel la Roma, și cei din Grecia, când au venit aici cu legiunile romane, au adus credința Ortodoxă. Eram daci pe atunci; stră­moșii noștri sunt dacii și romanii, de la care am ră­mas noi, românii. De atunci, de când am primit și dreapta credință în Dumnezeu, poporul nostru a avut viață. Până atunci a fost mort; numai cu trupul era viu, iar cu sufletul era mort. Viața poporului român este dreapta credință în Iisus Hristos. Băgați de sea­mă! Ca popor creștin de două mii de ani de când suntem noi, am avut toată administrația noastră și toată tradiția noastră sfântă. Să ținem cu tărie la Credința Ortodoxă!

Ați văzut dumneavoastră, de la primii voievozi creștini ai românilor, de când sunt cele trei Țări Ro­mâne: Moldova, Muntenia și Ardealul, toți au fost creștini ortodocși.

Ați văzut pe Mihai Viteazul? Mama lui a fost călugăriță. Du-te la Mănăstirea Cozia și vei afla lângă Mircea cel Bătrîn, care a întemeiat această mănăstire și-i înmormântat acolo, o lespede de piatră pe care scrie: «Aici odihnește monahia Teofana, mama lui Mihai Viteazul» – ai auzit? El, domn peste trei Principate și mama lui, călugăriță. Apoi și Ștefan cel Mare. Du-te la Mănăstirea Probota, unde este îngro­pat Petru Rareș, făcută de el. Vei vedea lângă dânsul scris: «Aici odihnește roaba Lui Dumnezeu, monahia Maria Oltea, mama lui Ștefan cel Mare». Ei domni, și mamele lor, călugărițe! Vedeți voi câtă unire era atunci între credință și conducere? Așa trebuie să murim!

Au cunoscut că totul este deșertăciune. Da’ ei erau adevărați domni. Oricât ar fi, viața asta este umbră și vis! Este o scurtă trecere! Dar eu când mor mă duc la o viață care nu are sfârșit. Cine are să se roage pentru mine? Așa cugetau înaintașii.

Ați văzut că toți își făceau câte o mănăstire? Fericiți și de trei ori fericiți au fost domnii noștri ortodocși: Ștefan cel Mare și Sfânt la Putna; Eremia Movilă și Gheorghe Movilă la Sucevița; Petru Rareș la Probota; Lăpușneanu la Slatina; Alexandru cel Bun la Bistrița; Mircea cel Bătrân la Cozia. Ai auzit unde era inima lor? Unde este inima ta, acolo va fi comoara ta. Pentru aceea au făcut ei mănăstiri, ca să fie pomeniți sute de ani la Sfânta Liturghie.

Ștefan cel Mare nu a fost baptist! Mircea cel Bătrân nu a fost evanghelist sau adventist! Alexandru cel Bun nu a fost martorul lui Iehova; nebunii ăștia de sectari au ieșit acum. Nicio sectă nu exista în țara noastră pe atunci. Aceștia vin din străinătate, plătiți de masoni, să ne strice dreapta credință și ori­ginile noastre și rădăcina noastră de popor ortodox.
Ce spune Sfântul Efrem Sirul? „Cu omul eretic să nu vorbești, în casă să nu-l primești, la masă să nu stai cu dânsul, "Bună ziua să nu-i dai!”. Aceștia sunt inaintemergătorii lui Antihrist. Că Mântuitorul a spus la Efeseni, prin Apostolul Pavel: "Biserica este Tru­pul Lui Hristos, iar cap al Bisericii este Hristos. Fie­care sectar care s-a despărțit de Biserică, s-a despăr­țit de Hristos. E om al satanei."
Evanghelia spune:

"În vremea de apoi vor ieși hristoși mincinoși și prooroci mincinoși, și vor face semne și minuni ca să-i înșele de va fi cu putință și pe cei aleși" (Marcu 13, 22)

Păziți-vă de sectari, care dau broșuri prin trenuri, prin gări și prin cutiile de poștă și unde văd oameni, dau gratuit otrava lor. Când vei vedea o carte că nu are aprobarea Sfantului Sinod și nu are o cruce pe ea, dă-o pe foc, chiar biblie dacă este! Dacă-i sectară și scrie să nu vă închinați la icoane, dă-o pe foc! Nici un păcat nu ai! Aceasta este otrava semănată de înaintemergătorii lui antihrist. Toate sunt otravă!

Să țineți credința pe care ați supt-o de la piepturile maicilor voastre! Să țineți credința pe care o avem de două mii de ani! Nu vă luați după slugile satanei care vin din apus cu milioane de dolari. Ei cumpără pe cei proști și nelămuriți în credință, să rupă uni­tatea în sufletul poporului român, și vor să facă cele mai mari erezii și nebunii în țara asta.

Păziți-vă de aceștia! Au case de rugăciuni, dar acolo e casa satanei. Unde nu sunt preoți și Arhierei, nu este Hristos. Că Mântuitorul, suflând asupra Apos­tolilor, le-a spus așa:
"Luați Duh Sfinți Cărora le veți ierta păcatele, se vor ierta lor, și cărora le veți ți­nea, ținute vor fi!" (Ioan 20, 22-23)
Nu la sectari le-a spus aceasta, ci la Apostoli, la Episcopi și la preoți. Căci Apostolii, prin punerea mâinilor și prin succe­siunea apostolică, au dat darul Duhului Sfânt la toți preoții din lume, prin hirotonii.

Deci, băgați de seamă că sectarii nu au ierar­hie canonică, nu au cele șapte Sfinte Taine, nu cin­stesc pe Maica Domnului și Sfinta Cruce și nu au mântuire. De aceea, feriți-vă de sectari! Auzi ce spu­ne Apostolul Pavel?

"Luați aminte de voi și de turma întru care Duhul Sfint v-a pus pe voi episcopi (zice de preoți și arhierei) ca să păstoriți Biserica Lui Dumnezeu, care a câștigat-o cu sângele Său." (Fapte 20, 28)

Celor doisprezece Apostoli pe care i-a ales Hristos, când S-a înălțat la cer, le-a spus:

"Stați în Ierusalim până vă veți îmbrăca cu putere de sus! (Luca 24, 49), și la Duminica Mare, după zece zile, a venit peste ei Duhul Sfânt de sus, în chip de limbi de foc. Pe urmă, vorbeau în toate limbile de sub cer. Și după ce i-a îmbrăcat cu putere de sus, i-a trimis, zicând:

"Mergând, propovăduiți Evanghelia la toată lumea, botezându-i pe ei în numele Tatălui și al Fiu­lui și al Sfântului Duh. Cel ce va crede și se va bote­za, se va mântui, iar cine nu, se va osândi." (Marcu 16, 15-16).

Deci, Biserica Lui Hristos are ierarhie cano­nică, Duhul Sfânt este în Biserică și cap al Bisericii este Hristos. Toți sectarii, care s-au rupt de Hristos și nu merg la Biserică, sunt fiii lui antihrist și înaintemergători ai satanei. Să nu vă luați după ei! Să nu spuneți că nu v-am arătat adevărul!

Să ținem credința noastră Ortodoxă, pe care au ținut-o toți voievozii noștri și toți părinții noștri și toți românii cei adevărați! Dacă vrei să fii fiu adevărat al Lui Hristos și al Țării Românești, să ții credința cea dreaptă, Ortodoxă, pe care o ținem de două mii de ani. Dacă nu, nu ești fiu al Lui Hristos și al Biseri­cii, și ești străin de neamul românesc. Nu poți fi ce­tățean creștin și român, dacă nu ai dreapta credință în Hristos. Ești străin. Nu ești fiu al țării. Că fiu ade­vărat al României este cel care-i ortodox, pentru că Biserica Ortodoxă predomină în țara noastră de două mii de ani. 

Țara noastră Românească a fost ortodoxă dintotdeauna și trebuie să țină linia Ortodoxiei. Orto­docși ne-am născut de la origine, de la colonizarea Daciei, ortodocși am trăit timp de două mii de ani și ortodocși trebuie să stăm pțnă la moarte. Asta este adevărata credință a României, Ortodoxia. Nu pri­miți nimic din afară, că toți vor să ne strice unitatea neamului, a credinței și a Bisericii. Toți aceștia sunt vrăjmașii Crucii Lui Hristos.

Sursa: „În memoria Parintelui Cleopa. Manca-v-ar Raiul”, vol. I, Editura Mănăstirea Sihăstria, 2010”

Vizualizări: 1277 | Adăugat de: mariusdumitru777 | Tag-uri: De, credința, ați, Părintele, țineți, care, piepturile, voastre!, supt-o, maicilor, pe, Cleopa - Să, la | Evaluare: 0.0/0

Alte articole

AM GREȘIT! - de pr. Sorin Croitoru

Părintele Paisie Olaru - RUGĂCIUNE PENTRU CEI CARE NU AU TIMP SĂ SE ROAGE

Ai grijă de gândurile tale, atunci când ești singur și de cuvintele tale, atunci când ești cu cineva

Omule, nu băga în seamă vorbele, judecățile, jignirile și răutatea unora...

Important e să nu cedezi! Să nu cazi pradă răului!

Total comentarii : 0
avatar