8:38 PM
Nimic nu sporim şi ne cheltuim în deşert viaţa aceasta scurtă

În cartea „Mi-e Dor de Cer” vedem zvâcnirile sufletului în căutarea Lui Dumnezeu şi veşnica tânguire produsă de despărţirea de creatorul Său. Iată câteva îndemnuri de şlefuire a sufletului în lupta duhovnicească, în încercarea de a dobândi virtuţile şi de a atinge sfinţenia – singura stare prin care omul are acces în Împărăţia Cerurilor:

Tăcerea

Străduieşte-te să păstrezi cât mai mult tăcerea. Vorbeşte-le tuturor prin cuvinte sănătoase, chibzuite, drese cu sarea înţelepciunii şi fricii de Dumnezeu, încălzite cu căldura dragostei divine. Taci cu cuviinţă şi înlătură plusul de vorbă, discuţiile contradictorii şi certurile. De te vei sili astfel, pace mare în suflet vei dobândi.

Răbdarea

Dobândeşte-ţi multă răbdare, căci multe necazuri vei avea în viaţă. Crucea nu-i uşoară, patimile sunt multe şi mari, ispitele puternice, lumea vicleană, iar trupul leneş. Dar tu rabdă cu tăcere şi inimă smerită. Toate sunt grele, toate cer seriozitate, cer luptă, cer dar de sus, cer jertfă de la tine.
Rabdă tot ce-ţi trimite Dumnezeu, căci El toate le ştie. Primeşte ca o doctorie dojana şi ocara, iubeşte pe vrăjmaşi.

Blândeţea

Străduieşte-te să dobândeşti în toate şi oricând blândeţea. Fii calm în vorbă, fără nervi, fără iuţime, fără a dojeni sau mustra pe cineva. Pe toţi iubeşte-i, tuturor iartă-le, pe toţi crede-i, pe toţi mai buni socoteşte-i ca tine, tuturor sincer dăruieşte-te.

Iubirea de aproapele

Iubeşte-l pe fratele tău, că el pe Hristos închipuieşte. Roagă-te cu dragoste pentru toţi. Nu uita pe cel sărac, adu-ţi aminte de cei din spitale şi din suferinţă. Gândeşte-te la cei din temniţe. Suferă cu cel ce suferă, plângi cu cel ce plânge. Mângâie pe cel scârbit, cercetează pe cel bolnav. Bucură-te cu cel ce se bucură, mănâncă cu cel ce se ospătează. Fă-te una cu toţi, caută să ai aceeaşi inimă ca toţi ceilalţi. Nu judeca pe nimeni. Caută ca în toată viaţa ta să nu judeci pe aproapele, să nu pomeneşti răul, să nu cleveteşti, să nu acuzi pe nimeni, să nu ţii minte răul. Vorbeşte-i de bine pe toţi în ascuns şi la arătare socoteşte-i mai buni. Ascunde greşelile tuturor şi nu le vădi cu patimă.  Nu pârî, nu înfrunta, nu ocărî, nu mustra fără milă, nu lua în râs, ci fii cu toţi blând, abţine-te de la cuvinte iuţi. Iartă tuturor imediat ce te-au supărat, nu ţine mânie. Nu iubi răzbunarea. Nu pomeni greşelele nimănui. Nu judeca şi nu vei fi judecat! 

Dragostea de Dumnezeu

Doreşte, cere prin rugăciune, sileşte-te să capeţi dumnezeiasca dragoste de Dumnezeu şi de aproapele. Mereu înlaţă-te cu mintea spre Dumnezeu, spre viaţa veşnică, spre bucuria cea fără de sfârşit, şi aşa ca un împărat te vei bucura şi ca un vultur uşor vei fi, şi ca un înger în trup duhovniceşte te vei veseli. Cugetă, roagă-te şi te aprinde de dorul după Bunul Dumnezeu. Iubeşte-L, că mai înainte, El te-a iubit. Caută-L şi-L vei găsi, aşa cum şi El te-a găsit. Iubeşte-l pe Cel ce s-a răstignit pentru tine. Păzeşte toate poruncile Lui, şi aşa vei arăta că-L iubeşti.

Rugăciunea

Pe lângă toate aceste virtuţi, trebuie să te rogi Lui Dumnezeu neîncetat. Roagă-te până la mormânt. Roagă-te dimineaţa pentru ajutor peste zi. Roagă-te seara pentru iertarea păcatelor făcute. Cere cu smerenie în rugăciune numai ce-ţi este de folos: lacrimi, smerenie, frică de Dumnezeu, râvnă spre bine. Nu cere daruri ce aduc mândrie. Nu cere semne, nu căuta să vezi minuni, nu crede în vise. Zi rugăciunea „Doamne Iisuse Hristoase…” pe drum, prin oraş, acasă, la lucru. Sileşte-te, aleargă la muntele Domnului. Roagă-te şi milă de la El vei dobândi.
 

Rugăciunea Părintelui Ioanichie Bălan  

Dumnezeule ceresc, Moartea s-a apropiat de noi şi nu ne pocăim. Sfârşitul a venit şi totuşi nu ne iubim. Bolile şi suferinţele ne-au cuprins, dar nu iertăm din inimă pe fratele nostru. Citim cărţi sfinte, dar nu ne cutremurăm. Ne rugăm puţin, lipsim de la Biserică, nu miluim pe săraci, suntem stăpâniţi de nepăsare, împietrire şi griji pământeşti. De aceea nimic nu sporim şi ne cheltuim în deşert viaţa aceasta scurtă. Dă-ne smerenie şi râvnă la Biserică. Dă-ne putere să iubim pe toţi, să răbdăm pe toţi, să sfârşim prin pocăinţă viaţa aceasta, ca să ne învredniceşti de cereasca Ta împărăţie! Amin!
 

Vizualizări: 1835 | Adăugat de: mariusdumitru777 | Tag-uri: nimic, cheltuim, sporim, nu, ne, şi, în, deşert, scurtă, Viaţa, Aceasta | Evaluare: 0.0/0

Alte articole

Priveşte în morminte şi vezi, oare poţi deosebi cine a fost slugă şi cine a fost stăpân?

Părintele Ioan Istrati - Când te doare inima de la atâta răutate în lume, o suni pe mama și ea te alină

Rugăciune puternică pentru momentele grele ale vieţii

Doamne-n săptămâna asta

Iertaţi-vă, iubiţi-vă, mai vizitaţi-vă, încurajaţi-vă, ajutaţi-vă!

Total comentarii : 0
avatar