11:02 PM
Să beți agheasmă cât mai des posibil. Este cel mai bun și eficient medicament. Vă îndemn - nu doar ca preot - ci și ca medic

*Eu ştiu că cei mai mulţi dintre voi sunt foarte alarmaţi de întărirea neaşteptată a propagandei antireligioase şi că sunteţi mâhniţi. Nu vă tulburaţi, nu vă tulburaţi! Lucrurile acestea nu au cum să vă atingă. Şi să ştiţi, şi să credeţi că mica turmă a Lui Hristos este de neînvins, ei nu are ce-i face nimeni, ea nu se teme de nimic, fiindcă ştie şi păzeşte totdeauna marile cuvinte ale Lui Hristos: «Voi zidi Biserica Mea şi porţile iadului nu o vor birui!»

*Inima preotului este o inimă deosebită, care trebuie să strălucească mereu de credinţa în Iisus Hristos. Prin credinţa în Dumnezeu, viaţa noastră capătă sens, scop, sprijin. Sufletul este plin de o comoară nepreţuită.
Credincioşii nu neagă niciodată datele ştiinţifice, dar consideră că deasupra lor stăpâneşte o putere superioară - Dumnezeu.
Datoria mea este să apăr prin propovăduire pe Mântuitorul nostru jignit şi să laud nemăsurata Lui milostivire faţă de neamul omenesc.

Să beți agheasmă cât mai des posibil. Este cel mai bun și eficient medicament. Vă îndemn - nu doar ca preot - ci și ca medic.

*Dacă nu poţi să faci pentru oameni un bine mare, străduieşte-te să faci măcar unul mic.
Omul trufaş nu va putea nicicând să placă Lui Dumnezeu, chiar dacă şi-ar petrece întreaga viaţă în asceză. Iată cât de pierzătoare e patima trufiei.
Sfântul Efrem Sirul a spus: "Nu poţi suferi jignirile? Taci!" 

Atât se cere: taci şi te vei linişti îndată. Iar înţeleptul Iisus, fiul lui Sirah, a zis: "Dacă vei sufla în scânteie, ea se va aprinde; dacă vei scuipa, se va stinge."

Dacă sunteţi jigniţi, prin tăcere şi linişte îl veţi dezarma cu desăvârşire pe cel care vă defaimă şi vă jigneşte: el va amuţi aşa cum se stinge scânteia când scuipi în ea, ceea ce se poate vedea şi din vieţile multor sfinţi.
 

*Ce este postul duhovnicesc? Este înfrânarea de la tot ce ne vatămă, de la tot ce strică sufletul nostru, adică de la patimi, ce stau la temelia tuturor păcatelor noastre. Sfinţii Părinţi deosebeau opt patimi de căpetenie: lăcomia pântecelui, curvia, iubirea de argint, mânia, întristarea, deznădejdea, slava deşartă şi trufia.
Mulţi nu pricep însemnătatea posturilor şi nu le ţin. Totuşi, tocmai postul trupesc ne ajută să ne pocăim şi să ne mântuim, fiindcă, după cum am văzut deja, lăcomia pântecelui este născătoarea tuturor celorlalte patimi şi, în acelaşi timp, cea mai uşor de biruit. Dacă vom împlini această poruncă uşoară, dacă ne vom înfrâna pântecele, vom căpăta stăpânire şi asupra celorlalte patimi.

 

*Cel ce greşeşte în cele mici, va greşi şi în cele mari.
Pentru un chirurg nu trebuie să existe "caz", ci numai omul viu care suferă. Ca să se facă cineva chirurg, trebuie să se fi născut chirurg. Şi trebuie să se deosebească prin trei însuşiri: să aibă ochi de vultur, inimă de leu şi mâini de femeie.

(Sfântul Ierarh și Doctor fără de arginți Luca al Crimeii)

 

Vizualizări: 871 | Adăugat de: mariusdumitru777 | Tag-uri: des, beți, agheasmă, bun, Doar, eficient, Medic, preot - ci, cel, îndemn - nu, , medicament. Vă, mai, posibil. Este, cât, ca, și | Evaluare: 5.0/1

Alte articole

Lăsați moda! La Biserică vino să te rogi!

Nu mai poți posti? Nu vrei...

Fără credință, omul rămâne un simplu animal rațional care vine de nicăieri și se-ndreaptă către nicăieri

Credința ne întărește, ne ajută, ne înalță, ne bucură...

Gura iadului o astupăm cu credința noastră, cu trăirea noastră, cu faptele cele bune

Total comentarii : 0
avatar