9:57 PM
Alfabetul vieții creștine

Alfabetul vieții creștine

A - ”Ascultarea este mai bună decât jertfa.” (I Regi 15:22)
B - ”Binecuvântaţi pe cei ce vă prigonesc, binecuvântaţi-i şi nu-i blestemaţi.” (Romani 12:14)
C - ”Credeți în Domnul pururea, căci Domnul Dumnezeu este stânca veacurilor.” (Isaia 26:4)
D - ”Dragostea de Dumnezeu aceasta este: Să păzim poruncile Lui." (I Ioan 5:3)
E - ”Evanghelia trebuie să se propovăduiască la toate neamurile.” (Marcu 13:10)
F - ”Fericiţi veţi fi voi când vă vor ocărî şi vă vor prigoni şi vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră, minţind din pricina Mea.” (Matei 5:11)
G - ”Găsiţi rugi de pocăinţă, întoarceţi-vă către Domnul şi-I ziceţi Lui: "Iartă-ne orice fărădelege, ca să ne bucurăm de milostivirea Ta şi să aducem, în loc de tauri, lauda buzelor noastre.” (Osea 14:3)
H - ”Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu duhul vostru, fraţilor!” (Galateni 6:18)
I - ”Iubiţi pe vrăjmaşii voştri, faceţi bine celor ce vă urăsc pe voi.” (Luca 6:27)
J - ”Judecata Lui Dumnezeu este după adevăr.” (Romani 2:2)
L - ”Lumina voastră să lumineze înaintea oamenilor, aşa încât să vadă faptele voastre cele bune şi să slăvească pe Tatăl vostru Cel din ceruri.” (Matei 5:16)
M - ”Mâniaţi-vă şi nu greşiţi; soarele să nu apună peste mânia voastră.” (Efeseni 4:26)
N - ”Nădăjduiţi în El toată adunarea poporului; revărsaţi înaintea Lui inimile voastre, că El este ajutorul nostru.” (Psalmi 61:8)
O - ”Oricine se înalţă pe sine se va smeri, iar cel ce se smereşte pe sine se va înălţa.” (Luca 14:11)
P - ”Pacea Lui Dumnezeu, care covârşeşte orice minte, să păzească inimile voastre şi cugetele voastre, întru Hristos Iisus.” (Filipeni 4:7)
R - ”Ridicaţi mâinile voastre spre cele sfinte şi binecuvântaţi pe Domnul.” (Psalmi 133:2)
S - ”Sfatul ascultă-l şi primeşte învăţătura, ca să fii înţelept toată viaţa ta.” (Solomon 19:20)
T - ”Trupul fără de suflet mort este, astfel şi credinţa fără de fapte, moartă este.” (Iacov 2:26)
U - ”Unul pe altul de ne iubim, Dumnezeu rămâne întru noi şi dragostea Lui în noi este desăvârşită.” (I Ioan 4:12)
V - ”Vedeţi şi păziţi-vă de toată lăcomia, căci viaţa cuiva nu stă în prisosul avuţiilor sale.” (Luca 12:15)
Z - ”Ziceţi Lui Dumnezeu: Cât sunt de înfricoşătoare lucrurile Tale! Pentru mulţimea puterii Tale, Te vor linguşi vrăjmaşii Tăi.” (Psalmi 65:2)

Sursa: Διάκ. Γιώργος - Μιχαήλ Χριτσουλέακ

Vizualizări: 604 | Adăugat de: mariusdumitru777 | Tag-uri: creștine, vieții, Alfabetul | Evaluare: 0.0/0

Alte articole

Judecata este rodul patimii

Să nu vorbești fără să gândești; și să nu dai drumul la cuvinte până nu le măsori!

Lăsați moda! La Biserică vino să te rogi!

Trebuie să se trezească în fiecare român conştiinţa unei mari datorii!

Fără credință, omul rămâne un simplu animal rațional care vine de nicăieri și se-ndreaptă către nicăieri

Total comentarii : 0
avatar