10:04 PM
Dacă nu poţi să faci pentru oameni un bine mare, străduieşte-te să faci măcar unul mic

Copiii mei, cu mare stăruinţă vă îndemn, înarmaţi-vă cu pavăza dată de la Dumnezeu, ca să vă puteţi păzi de uneltirile diavolului. Nici nu vă închipuiţi ce viclean este! Nu trebuie să luptăm cu oamenii, ci cu stăpâniile şi puterile, adică duhurile rele. Aveţi grijă! Diavolului nu-i este de folos să gândească şi să simtă cineva că îi stă aproape. Un vrăjmaş ascuns şi necunoscut e mai primejdios decât unul văzut. O, cât de mare şi de groaznică e oastea dracilor! Fără de număr este hoarda lor întunecată! Neschimbată, neobosită, zi şi noapte căutând a ne face să cădem pe noi, toţi cei ce credem în numele Lui Hristos, să ne ademenească pe calea necredinţei, a vicleniei şi a necuviinţei. Aceşti vrăjmaşi nevăzuţi ai Lui Dumnezeu au ca singur rost, zi şi noapte, nimicirea noastră. Însă nu vă temeţi, luaţi putere din numele Lui Iisus!
 

Inima preotului este o inimă deosebită, care trebuie să strălucească mereu de credinţa în Iisus Hristos.

Omul trufaş nu va putea nicicând să placă Lui Dumnezeu, chiar dacă şi-ar petrece întreaga viaţă în asceză. Iată cât de pierzătoare e patima trufiei.
Prin credinţa în Dumnezeu, viaţa noastră capătă sens, scop, sprijin. Sufletul este plin de o comoară nepreţuită.

Sfântul Efrem Sirul a spus: "Nu poţi suferi jignirile? Taci!" Atât se cere: taci şi te vei linişti îndată. Iar înţeleptul Isus, fiul lui Sirah, a zis: "Dacă vei sufla în scânteie, ea se va aprinde; dacă vei scuipa, se va stinge." Dacă sunteţi jigniţi, prin tăcere şi linişte îl veţi dezarma cu desăvârşire pe cel care vă defaimă şi vă jigneşte: el va amuţi aşa cum se stinge scânteia când scuipi în ea, ceea ce se poate vedea şi din vieţile multor sfinţi.
 

Fă-ţi inima ta mănăstire! Bate acolo toaca. Sună de priveghere, tămăiază şi te roagă.
 

Ce este postul duhovnicesc? Este înfrânarea de la tot ce ne vatămă, de la tot ce strică sufletul nostru, adică de la patimi, ce stau la temelia tuturor păcatelor noastre. Sfinţii Părinţi deosebeau opt patimi de căpetenie: lăcomia pântecelui, curvia, iubirea de argint, mânia, întristarea, deznădejdea, slava deşartă şi trufia.
Mulţi nu pricep însemnătatea posturilor şi nu le ţin. Totuşi, tocmai postul trupesc ne ajută să ne pocăim şi să ne mântuim, fiindcă, după cum am văzut deja, lăcomia pântecelui este născătoarea tuturor celorlalte patimi şi în acelaşi timp cea mai uşor de biruit. Dacă vom împlini această poruncă uşoară, dacă ne vom înfrâna pântecele, vom căpăta stăpânire şi asupra celorlalte patimi.

Dacă nu poţi să faci pentru oameni un bine mare, străduieşte-te să faci măcar unul mic.

(Sf. ierarh Luca al Crimeei)

Vizualizări: 950 | Adăugat de: mariusdumitru777 | Tag-uri: măcar, Dacă, Un, unul, Pentru, bine, străduieşte-te, , Oameni, faci, mic, poţi, nu, mare | Evaluare: 0.0/0

Alte articole

De ce deznădăjduiești, când tu miroși a parfum, iar el a boală?

Noi trebuie să-I mulțumim Lui Dumnezeu în fiecare clipă pentru fiecare bătaie a inimii

Cel mai frumos dar pe care îl putem face Lui Dumnezeu e să ne dăm Lui pe noi înșine, pe viață

În Cine trebuie să credem?

Ce ne-a mai rămas este rugăciunea și unitatea între noi...

Total comentarii : 0
avatar