9:43 PM
Maica Domnului Pantanassa - vindecătoarea de cancer

Prima dovadă că această icoană are un har deosebit a fost următoarea întâmplare:
 

Într-o zi, un tânăr din Cipru a intrat în biserică să se închine. Îndreptându-se către icoană, Gheron Iosif a văzut deodată că fața Maicii Domnului strălucește. În același moment, o putere nevăzută l-a aruncat pe tânăr la pământ. Îndată ce și-a revenit, a mărturisit cu lacrimi părinților că era necredincios, disprețuind poruncile Lui Dumnezeu și se ocupa cu vrăjitoria. Astfel, intervenția miraculoasă a Născătoarei de Dumnezeu l-a convins pe tânăr să-și schimbe viața și să devină un bun credincios.
Această icoană are de la Dumnezeu și harul deosebit de a vindeca înfricoșătoarea boală a cancerului. Sunt cunoscute foarte multe cazuri de canceroși vindecați recent, după citirea acatistului sau a paraclisului Maicii Domnului „Pantanassa”.
De asemenea, multe minuni au avut loc în ultimii ani în Rusia, după ce au fost duse – la cererea Patriarhului Moscovei – trei copii ale icoanei „Pantanassa”: una la biserica Tuturor Sfinților din Krasnoe Selo, Moscova, a doua la Mănăstirea Schimbării la Față a Mântuitorului din Novospaski, iar a treia la Mănăstirea Valaam.
Câteva icoane ale Maicii Domnului „Pantanassa” vindecătoare de cancer – copii după original – pot fi găsite spre închinare și în România: la Biserica Rusă din București, la Mănăstirea Oașa din județul Alba și la Mănăstirea Șinca Nouă din județul Brașov.
De asemenea, parohia ortodoxă română „Sfântul Ioan Botezătorul și Sfântul Mucenic Alban” din Luton, Marea Britanie, a primit în primăvara anului 2014, ca binecuvântare, o copie a icoanei Maicii Domnului „Pantanassa” de la Mănăstirea Vatoped.
Așadar, să alergăm cu credință la ajutorul acestor icoane, cerând ulei de la candela Maicii Domnului și aghiasmă și citind în fața icoanei acatistul sau paraclisul Maicii Domnului.
La Mănăstirea Vatoped, icoana Maicii Domnului „Pantanassa” este sărbătorită pe 15 Octombrie, în timp ce la Metocul „Sfântul Nicolae” din Porto Lagos prăznuirea se face pe 11 septembrie.
În Rusia, icoana este sărbătorită pe 18 August.

 

Acatistul pentru vindecarea de cancer, către icoana Maicii Domnului „Pantanassa”
 

Preotul dă obișnuita binecuvântare:
Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor.
Strana: Amin.
Iar dacă nu este preot, se zice:
În Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin!
Apoi Rugăciunile începătoare:
Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție.
Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea ești și toate le împlinești, Vistierul bunătăților și Dătătorule de viață, vino și Te sălășluiește întru noi, și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, Bunule, sufletele noastre.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. (de trei ori cu trei închinăciuni)
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru numele Tău.
Doamne, miluiește. (de 3 ori)
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Tatăl nostru, Care ești în ceruri, sfințească-Se numele Tău, vie împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Preotul: Că a Ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Strana: Amin.
iar de nu este preot, se zice: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase Fiul lui Dumnezeu miluiește-ne pe noi. Amin.
Apoi Troparele de umilință, glasul al șaselea:
Miluieşte-ne pe noi, Doamne, miluieşte-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem Ţie, ca unui Stăpân, noi păcătoşii robii Tăi, miluieşte-ne pe noi.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
Doamne, miluieşte-ne pe noi că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută şi acum ca un milostiv şi ne izbăveşte pe noi de vrăjmaşii noştri, că Tu eşti Dumnezeul nostru şi noi suntem poporul Tău, toţi lucrul mâinilor Tale şi numele Tău chemăm.
Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
A Născătoarei de Dumnezeu:
Uşa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru tine, ci să ne izbăvim prin tine din nevoi, că tu eşti mântuirea neamului creştinesc.
Apoi Crezul:
Cred întru Unul Dumnezeu, Tatăl Atotţiitorul, Făcătorul cerului şi al pământului, văzutelor tuturor şi nevăzutelor.
Şi întru Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, Care din Tatăl S-a născut, mai înainte de toţi vecii. Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut.
Care pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire, S-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Maria Fecioara şi S-a făcut om.
Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat şi a pătimit şi S-a îngropat.
Şi a înviat a treia zi, după Scripturi.
Şi S-a înălţat la ceruri şi şade de-a dreapta Tatălui.
Şi iarăşi va să vină cu slavă, să judece viii şi morţii, a Cărui Împărăţie nu va avea sfârşit.
Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă făcătorul, Care de la Tatăl purcede, Cela Ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit, Care a grăit prin prooroci.
Întru una, sfântă, sobornicească şi apostolească (apostolică) Biserică.
Mărturisesc un Botez întru iertarea păcatelor.
Aştept învierea morţilor.
Şi viaţa veacului ce va să fie. Amin.
Doamne, miluiește. (de 12 ori)
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu!
Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu!
Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru! (cu trei închinăciuni)
Psalmul 142:
1. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru credincioșia Ta, auzi‑mă, întru dreptatea Ta. 
2. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu‑i drept înaintea Ta. 
3. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare; făcutu‑m‑a să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri. 
4. Mâhnit e duhul în mine și inima mea încremenită înlăuntrul meu. 
5. Adusu‑mi‑am aminte de zilele cele de demult; cugetat‑am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m‑am gândit. 
6. Întins‑am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoșat. 
7. Degrab auzi‑mă, Doamne, că a slăbit duhul meu, nu‑Ți întoarce fața Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. 
8. Fă să aud dimineața mila Ta, că la Tine îmi este nădejdea; arată‑mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. 
9. Scapă‑mă de vrăjmașii mei, că la Tine alerg, Doamne. 
10. Învață‑mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu; Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. 
11. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește‑mi viață, întru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. 
12. Fă bunătate de stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. 
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ţie, Dumnezeule!
Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ţie, Dumnezeule!
Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie! (cu trei închinăciuni)
Dumnezeu este Domnul și S-a arătat nouă. Bine este cuvântat Cel ce vine întru numele Domnului. (de trei ori)
Troparul Icoanei Maicii Domnului "Pantanassa"
Glasul al 4-lea 
Pe cei ce cu dragoste icoana ta o cinstesc,
cerând cu evlavie dumnezeiescul ei har, auzi’i de-a pururea;
toată împresurarea risipește-le grabnic,
turma ta o păzește de primejdia toată,
a-toate-Împărăteasă și Maică a Domnului. 
Glas 4 
Stăpână și Doamnă, prin dătătoarea de bucurie și preacinstită icoana ta „Împărăteasă a toate”, mântuiește pe cei care cu fierbințeală cer mila ta; slobozește-i din toate durerile pe cei care aleargă la tine, din toate necazurile scapă turma ta, care cere de la tine mijlocirea ta. 
Doamne, miluiește. (de 12 ori)
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Psalmul 50:
1. Miluiește‑mă, Dumnezeule, după mare mila Ta. 
2. Și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fărădelegea mea. 
3. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea și de păcatul meu mă curățește. 
4. Că fărădelegea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. 
5. Ție Unuia am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. 
6. Că iată, întru fărădelegi m‑am zămislit și în păcate m‑a născut maica mea. 
7. Că iată, adevărul ai iubit; cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi‑ai arătat mie. 
8. Stropi‑mă‑vei cu isop și mă voi curăți; spăla-mă‑vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. 
9. Auzului meu vei da bucurie și veselie; bucura-se‑vor oasele mele cele smerite. 
10. Întoarce fața Ta de la păcatele mele și toate fărădelegile mele șterge‑le. 
11. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele dinlăuntru ale mele. 
12. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău Cel Sfânt nu‑L lua de la mine. 
13. Dă‑mi mie bucuria mântuirii Tale și cu duh stăpânitor mă întărește. 
14. Învăța‑voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. 
15. Izbăvește‑mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele; bucura‑se‑va limba mea de dreptatea Ta. 
16. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. 
17. Că de ai fi voit jertfă, Ți‑aș fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi. 
18. Jertfa lui Dumnezeu, duhul umilit, inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. 
19. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta, Sionului, și să se zidească zidurile Ierusalimului. 
20. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prinosul și arderile de tot; atunci vor pune pe altarul Tău viței. 
Condacul 1 
Noi, credincioșii robii tăi, stând cu mustrare de inimă înaintea icoanei tale celei noi arătate, te cântăm cu laude, o, Împărăteasă a Toate! Trimite de sus vindecarea ta peste robii tăi care acum aleargă la tine, ca să putem să-ți cântăm cu bucurie: Bucură-te, o, Împărăteasă a toate, care vindeci neputințele noastre, cu harul tău! 
Icosul 1 
Arhanghelul a venit din Cer, ca să-i spună Împărătesei a toate: Bucură-te! Văzându-Te pe Tine, Doamne, luând trup omenesc, cu dumnezeiască vestire a strigat către ea lucruri ca acestea: 
Bucură-te, începătoarea mântuirii noastre 
Bucură-te, împlinirea iertărilor noastre de către Creator 
Bucură-te, că prin tine Dumnezeu a devenit Trup 
Bucura-te, că în tine Cel Nevăzut Se arată 
Bucură-te, ceea ce ai primit mila păcii 
Bucură-te, că în tine s-a țesut haina de carne a Cuvântului 
Bucură-te, slava ridicată dincolo de înțelegerea minții 
Bucură-te, mană cerească prin care inimile sunt chemate la viață 
Bucură-te, stea strălucită de har 
Bucură-te, izvor care izvorăști Apa cea Vie 
Bucură-te, Maică a lui Dumnezeu, binecuvântată între femei 
Bucură-te, Fecioară neîntinată, care ai născut pe Mântuitorul lumii 
Bucură-te, Împărăteasă a toate, care vindeci neputințele noastre, cu harul tău! 
Condacul 2 
Cuvântul cel Nenăscut încape într-un prunc, prin tine, Fecioară, aducând tămăduire tuturor celor care cinstesc Nașterea din tine, cea nefurată de nuntă, cântând: Aliluia! 
Icosul 2 
Căutând să cunoască ceea ce este necunoscut, a strigat Fecioara către îngerul cel vestitor: „Arată-mi cum eu, Fecioară fără pată, pot fi maică a Celui Preaînalt?”. Iar Gavriil cu frică i-a răspuns, strigând unele ca acestea: 
Bucură-te, cea aleasă de Sfatul Cel Preaînalt 
Bucură-te, cea repede auzitoare a celor ce se roagă ție 
Bucură-te, comoara de pace a lui Hristos 
Bucură-te, nădejdea și puterea poporului tău 
Bucură-te, minunată nimicitoare a blestemului cancerului 
Bucură-te, vindecătoarea neputințelor 
Bucură-te, apărătoarea lumii 
Bucură-te, izbăvitoare de griji 
Bucură-te, alinătoarea plânsului și a lacrimilor 
Bucură-te, care deschizi porțile mântuirii tuturor 
Bucură-te, sceptru și putere a celor ce locuiesc în Sfântul Munte 
Bucură-te, toiagul călugărilor și al laicilor 
Bucură-te, Împărăteasă a toate, care vindeci neputințele noastre, cu harul tău! 
Condacul 3 
Puterea celui Preaînalt te-a umbrit, Fecioară, și Cel Neatins S-a făcut trup, arătându-te pe tine poiană dulce a celor ce voiesc să culeagă mântuirea atunci când cântă: Aliluia! 
Icosul 3 
Icoana ta „Împărăteasă a toate” a fost slăvită, o, Maică a lui Dumnezeu, atunci când vindecările au prins a curge din chipul tău. Tu dai vindecare celor care cântă înaintea ei cu credință, înmulțind cântările astfel: 
Bucură-te, Maică a Luminii Nestinse 
Bucură-te, biruința celor care rabdă până la sfârșit 
Bucură-te, doctor adevărat al celor ce bolesc și sunt în necaz 
Bucură-te, zid apărător al văduvelor și orfanilor 
Bucură-te, deschizătoare a ușilor Raiului 
Bucură-te, apărătoare a celor ce trudesc și duc sarcini grele 
Bucură-te, mijlocitoare pentru mântuirea credincioșilor 
Bucură-te, ceea ce te rogi pentru neamul creștinesc 
Bucură-te, scară cerească prin care ne ridicăm de pe pământ la Cer 
Bucură-te, apă vie care speli păcatele noastre de moarte 
Bucură-te, mielușeaua care păzești inimile celor neprihăniți 
Bucură-te, văl apărător care adăpostești copiii Bisericii 
Bucură-te, Împărăteasă a toate, care vindeci neputințele noastre, cu harul tău! 
Condacul 4 
Vrând să dea viață lumii, Stăpânul tuturor S-a sălășluit în pântecele tău, fără să știi de bărbat, arătându-te pe tine Maică a credincioșilor, învățându-i să cânte lui Dumnezeu: Aliluia! 
Icosul 4 
Slăvite lucruri ne-au înconjurat de la tine, o, Cetate a lui Dumnezeu, prin vindecările pe care le reverși, și primind izvoare răcoritoare de vindecare, îți strigăm cu mulțumire unele ca acestea, o, Împărăteasă a toate: 
Bucură-te, iarbă vindecătoare care ușurezi suferința 
Bucură-te, răcoreală care potolești fierbințeala bolii 
Bucură-te, flacără care arzi blestemul cancerului 
Bucură-te, cea care ridici din patul durerii pe cei pe care doctorii nu-i mai pot ridica 
Bucură-te, cea care îți arăți fața ta cea preacurată celor aleși ai tăi 
Bucură-te, cea care ne scoți din cătușele păcatelor 
Bucură-te, căci prin tine ne-a fost dată scoaterea din moarte 
Bucură-te, că prin tine mulțime de credincioși au fost mântuiți 
Bucură-te, înălțime curată, neatinsă de gândul omenesc 
Bucură-te, adâncime trăită de lume 
Bucură-te, cea care ai fost profețită de Patriarhii Vechiului Testament 
Bucură-te, călăuzitoarea ierarhilor care se roagă ție 
Bucură-te, Împărăteasă a toate, care vindeci neputințele noastre, cu harul tău! 
Condacul 5 
Te-ai arătat a fi, o, Fecioară, templul cel preacurat al Mântuitorului. De aceea, cădem înaintea ta, Preacurată, și cerem să ne faci și pe noi fii ai lui Dumnezeu, ca să strigăm către tine: Aliluia! 
Icosul 5 
Cetele îngerilor, văzând în mâinile tale pe Cel Ce a făcut cu mâna pe om, și cunoscându-te a fi Doamnă și Stăpână, deși singură te-ai numit „Roaba Domnului”, Preacurată, cu grabă slujesc ție, una binecuvântată, cu cântări ca acestea: 
Bucură-te, cea pe care Dumnezeu te-a pus mai presus decât oștile cerești 
Bucură-te, cea care umpli lumea cu vindecări minunate 
Bucură-te, cea care auzi slava și laudele Cerurilor 
Bucură-te, cea care primești mulțumirile pământului 
Bucură-te, cea care arzi sămânța putreziciunii din inimile noastre 
Bucură-te, zeloasă biruitoare a vicleniilor diavolului 
Bucură-te, ceea ce umpli valea acestei vieți cu lacrimi de bucurie 
Bucură-te, ceea ce prefaci grijile în dulceață cerească 
Bucură-te, miros de bună mireasmă, primit de Dumnezeu 
Bucură-te, nemăsurată bucurie a păcătoșilor care se pocăiesc 
Bucură-te, armura adevărului împotriva ispitelor 
Bucură-te, scut de apărare împotriva dușmăniei și a distrugerii 
Bucură-te, Împărăteasă a toate, care vindeci neputințele noastre, cu harul tău! 
Condacul 6 
Binevestitorii Cuvântului lui Dumnezeu, Apostoli ai Mântuitorului, minunat au fost aduși de față, Fecioară, când ai fost ridicată de la pământ la Cer, ca să-I poată cânta cu o inimă și cu o gură lui Dumnezeu: Aliluia! 
Icosul 6 
Har minunat s-a arătat din icoana ta, Împărăteasă a toate, când tânărul cel întunecat de învățături satanice a căzut țeapăn la pământ înaintea ei și, slobozit din legăturile întunericului, cu frică și cu bucurie a strigat către tine acestea: 
Bucură-te, îndreptătoarea vieții păcătoase 
Bucură-te, mângâierea celor chinuiți 
Bucură-te, alungătoarea hoardelor de demoni din Biserică 
Bucură-te, risipitoarea norilor întunecați ai păcatului 
Bucură-te, distrugătoarea capcanelor celor nevăzute 
Bucură-te, atotputernica biruitoare a vrăjilor satanicești 
Bucură-te, far care luminezi calea celor rătăciți 
Bucură-te, nor care aperi pe cei nevinovați de rele 
Bucură-te, munte care ne hrănești pe noi cu mană cerească 
Bucură-te, vale a acestei vieți, care ne saturi cu umilința lui Hristos 
Bucură-te, piatră scumpă a Împărăției Cerurilor 
Bucură-te, rază a luminii celei veșnice 
Bucură-te, Împărăteasă a toate, care vindeci neputințele noastre, cu harul tău! 
Condacul 7 
Voind să Te dai pe Tine Însuți hrană celor credincioși, Te-ai întrupat din Sfânta Fecioară, ca primind Preacuratul Tău Trup și Sfântul Tău Sânge, să Te cunoaștem pe Tine, Dumnezeul cel Adevărat. De aceea, minunându-ne de această neatinsă înțelepciune, strigăm către tine: Aliluia! 
Icosul 7 
Făcătorul a toate ne-a mai descoperit o taină, când împreună cu Apostolii Săi a mâncat Cina cea de Taină. Iar noi, care ne rugăm Împărătesei a toate să ne facă părtași Sfintelor Daruri, îi aducem cântări ca acestea: 
Bucură-te, dătătoare a Pâinii Cerești 
Bucură-te, purtătoarea vieții celei veșnice 
Bucură-te, potir din care ne împărtășim cu Hristos 
Bucură-te, ceea ce te unești suflet și trup cu Hristos 
Bucură-te, linguriță de aur, plină cu Tainele Cerești 
Bucură-te, chivot neprețuit în care se află Sfintele Daruri 
Bucură-te, cea care ne arăți Sfânta Împărtășanie 
Bucură-te, masă binecuvântată, care ne dai hrana cea sfântă 
Bucură-te, cea care îi așezi de-a dreapta ta pe cei care se împărtășesc cu cinste 
Bucură-te, cea care scoți din iad pe apărătorii Sfintei Liturghii 
Bucură-te, călăuzitoarea celor morți spre fântâna nemuririi 
Bucură-te, tare adăpost de pace pentru copiii tăi 
Bucură-te, Împărăteasă a toate, care vindeci neputințele noastre, cu harul tău! 
Condacul 8 
Privind la minunata Naștere a lui Hristos și părăsind grijile cele lumești, să ne înălțăm inimile, căci pentru aceasta S-a întrupat Cel Preaînalt, ca să ne tragă la Sine pe cei ce-I cântăm: Aliluia! 
Icosul 8 
Fiind dintotdeauna în sânul Tatălui, Cuvântul cel Necuprins S-a făcut Trup pe pământ. Dumnezeu Cel Mare a slăvit-o pe Fecioara și a căutat spre smerenia Maicii Sale, care aude de la noi cuvinte ca acestea: 
Bucură-te, chivot al necuprinsului Dumnezeu 
Bucură-te, cea care arăți lumii pe Creatorul Cel mai presus de lume 
Bucură-te, cutremurătoare a puterii morții 
Bucură-te, vindecătoarea rănii lui Adam 
Bucură-te, leac vindecător al rănilor sufletești 
Bucură-te, untdelemn sfânt care ungi rănile trupești 
Bucură-te, ușurătoarea durerilor celor care nasc 
Bucură-te, cea care biruiești iadul 
Bucură-te, cea care tocești boldul morții 
Bucură-te, nădejdea învierii de obște 
Bucură-te, cea care aduci adevărată mântuire ortodocșilor 
Bucură-te, Împărăteasă a toate, care vindeci neputințele noastre, cu harul tău! 
Condacul 9 
Toată firea cea îngerească și cea omenească s-a uimit de slăvita și neînțeleasa Ta întrupare, Cuvântule al lui Dumnezeu. Luând aminte cu minunare la această taină a smereniei, cu frică și cutremur, noi cei mulțumitori strigăm către Tine: Aliluia! 
Icosul 9 
Răniți fiind cu multe boli, am primit vindecări peste măsură de la icoana ta, o, Împărăteasă a toate și, prin credință, îmbogățindu-ne cu har, cu glas mare strigăm către tine: 
Bucură-te, statornică păstrătoare a sănătății pruncilor 
Bucură-te, aducătoare de sănătate celor bolnavi 
Bucură-te, vindecătoarea copiilor bolnavi 
Bucură-te, mama tinerilor în suferință 
Bucură-te, cea care ridici pe cei ce zac pe patul bolii 
Bucură-te, întărirea celor stăpâniți de frica morții 
Bucură-te, cea care iei seama la plânsul bărbaților 
Bucură-te, cea care asculți suspinul nostru 
Bucură-te, cea care îneci durerea pământească în bucuria cerească 
Bucură-te, răbdare cerească în fața furtunilor devastatoare 
Bucură-te, cea care aduci bucurie celor ce plâng 
Bucură-te, ceea ce aduci îmblânzirea relelor, pe aripile rugăciunii 
Bucură-te, Împărăteasă a toate, care vindeci neputințele noastre, cu harul tău! 
Condacul 10 
Vrând să mântuiască firea omenească stricată prin păcat, Creatorul tuturor a pogorât peste tine ca roua peste lâna lui Ghedeon, și te-a făcut rug aprins. Dumnezeu fiind, El S-a făcut Om, pentru care pururea Îi cântăm: Aliluia! 
Icosul 10 
Zid apărător ești fecioarelor, Preacurată, și celor care se luptă pentru curățire. Dumnezeu S-a sălășluit întru tine, curățind întreaga fire cugetătoare, eliberând-o de toată întinăciunea, pentru care îți cântăm unele ca acestea: 
Bucură-te, cea care vorbești cu cei care caută tăcerea 
Bucură-te, coroană a celor care își păstrează neatinsă fecioria 
Bucură-te, început și sfârșit al desăvârșirii duhovnicești 
Bucură-te, tezaur al revelației divine 
Bucură-te, cunoscătoare a sfatului Sfintei Treimi 
Bucură-te, izvor al mântuirii bărbaților virtuoși 
Bucură-te, înălțime neatinsă de mințile trufașe 
Bucură-te, adăpost deschis pentru inimile umile 
Bucură-te, Preacurată, mai imaculată decât Cerurile 
Bucură-te, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și serafimii 
Bucură-te, cea plină de veselie, căreia Arhanghelul ți-a spus: „Bucură-te!” 
Bucură-te, cea mângâiată, care ai atins cu mâna pe Hristos Cel Înviat 
Bucură-te, Împărăteasă a toate, care vindeci neputințele noastre, cu harul tău! 
Condacul 11 
Străduindu-ne cu mintea să aducem o cântare Mântuitorului, noi și eu nevrednicul, Stăpână și Doamnă, rămânem robii tăi; căci cine poate fi vrednic să aducă imnuri lui Dumnezeu, al Cărui nume este ca mirul curat; de aceea Îi cântăm: Aliluia! 
Icosul 11 
Ca o mare lumină – Răsăritul Cel de Sus – Fiul tău și Dumnezeu a strălucit peste noi, cei ce locuim întru întuneric. Ci vino și la noi, Fecioară! Tu ești lumânare într-un sfeșnic, un copil purtător de lumină al Bisericii, care ne îndemni să-ți aducem cântări ca acestea: 
Bucură-te, zori ai Soarelui cunoașterii 
Bucură-te, lăcaș al firii dumnezeiești 
Bucură-te, lumina din care se țese haina sfinților 
Bucură-te, torță care înlături întunericul demonilor 
Bucură-te, luminarea minților nepricepute 
Bucură-te, lumină pentru inimile păcătoase 
Bucură-te, mâna cea dreaptă, care ne scoți pe noi din marea deșertăciunilor 
Bucură-te, rază de lumină, care călăuzești spre Împărăție sufletele celor mântuiți 
Bucură-te, fulger care-i faci să tresară pe cei nepocăiți 
Bucură-te, luminătoarea conștiințelor nepocăite 
Bucură-te, îmblânzirea Judecății lui Dumnezeu 
Bucură-te, Împărăteasă a toate, care vindeci neputințele noastre, cu harul tău! 
Condacul 12 
Vrând să ne dea Harul Său, Dătătorul Vechiului Testament ne-a dăruit Testamentul cel Nou. Și primind astfel Harul – nu prin lucrarea legii, ci prin credința cea adevărată – și aflând astfel mântuirea, Îi cântăm Lui: Aliluia! 
Icosul 12 
Înălțăm imnuri Nașterii sfinte, așa cum Israel preamărea cu chimvale tabernacolul legii vechi care era doar umbra ta, Maică și Fecioară, adevăratul Tabernacol pe care noi, acum, te slăvim cu bărbăție, ca să auzi de la toți spuneri ca acestea: 
Bucură-te, cântec cântat de înălțimi 
Bucură-te, psalm răsunând jos 
Bucură-te, vrednică roabă a Unuia Dumnezeu 
Bucură-te, cea plăcută Sfintei Treimi pentru smerenia ta 
Bucură-te, cea care porți în tine pe Cel Care a făcut veacurile 
Bucură-te, tron al Celui Care ține universul în mâinile Sale 
Bucură-te, taină neînțeleasă a vârstelor și a timpurilor 
Bucură-te, nădejde tare a popoarelor și a neamurilor 
Bucură-te, adevărată bucurie a preoților cucernici 
Bucură-te, repede auzitoare a rugăciunilor din biserici și din chilii 
Bucură-te, vas al milei, ales de Dumnezeu 
Bucură-te, Împărăteasă a toate, care vindeci neputințele noastre, cu harul tău! 
Condacul 13 
O, Maică, Împărăteasă a toate, care ai purtat pe Cuvântul Cel mai Sfânt decât toți sfinții, primește această cântare a noastră, vindecă-ne de bolile de moarte și scoate-ne din judecata ce va să vie, pe noi cei ce-ți cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia! (acest Condac se repetă de trei ori) 
Icosul 1 
Arhanghelul a venit din Cer, ca să-i spună Împărătesei a toate: Bucură-te! Văzându-Te pe Tine, Doamne, luând trup omenesc, cu dumnezeiască vestire a strigat către ea lucruri ca acestea: 
Bucură-te, începătoarea mântuirii noastre 
Bucură-te, împlinirea iertărilor noastre de către Creator 
Bucură-te, că prin tine Dumnezeu a devenit Trup 
Bucura-te, că în tine Cel Nevăzut Se arată 
Bucură-te, ceea ce ai primit mila păcii 
Bucură-te, că în tine s-a țesut haina de carne a Cuvântului 
Bucură-te, slava ridicată dincolo de înțelegerea minții 
Bucură-te, mană cerească prin care inimile sunt chemate la viață 
Bucură-te, stea strălucită de har 
Bucură-te, izvor care izvorăști Apa cea Vie 
Bucură-te, Maică a lui Dumnezeu, binecuvântată între femei 
Bucură-te, Fecioară neîntinată, care ai născut pe Mântuitorul lumii 
Bucură-te, Împărăteasă a toate, care vindeci neputințele noastre, cu harul tău! 
Condacul 1 
Noi, credincioșii robii tăi, stând cu mustrare de inimă înaintea icoanei tale celei noi arătate, te cântăm cu laude, o, Împărăteasă a Toate! Trimite de sus vindecarea ta peste robii tăi care acum aleargă la tine, ca să putem să-ți cântăm cu bucurie: Bucură-te, o, Împărăteasă a toate, care vindeci neputințele noastre, cu harul tău! 
Rugăciuni pentru vindecarea de cancer, către icoana Maica Domnului „Pantanassa”
Rugăciunea întâi către Maica Domnului
Atotbună Stăpână, Sfântă Maică a lui Dumnezeu, Pantanassa, Împărăteasă a toate, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul sufletului meu. Ci, ca ceea ce ești milostivă, Maica Dumnezeului Celui Milostiv, spune numai un cuvânt și se va tămădui sufletul meu, și trupul meu slăbit se va întări. Căci tu ai tărie putincioasă, și cuvântul tău este plin de putere, o, Împărăteasă a toate. Adu-mi biruința, roagă-te pentru mine, ca să măresc numele tău cel minunat totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Rugăciunea a doua
O, Preacurată Maică a lui Dumnezeu, Împărăteasă a toate, auzi suspinurile noastre cele pline de durere, înaintea icoanei tale celei făcătoare de minuni. Întoarce-ți privirea spre copiii tăi bolnavi de boli netămăduite, care cad cu credință înaintea sfintei tale icoane. Și precum pasărea își acoperă cuibul de pui cu aripile, așa acoperă-ne și tu, Fecioară, cu omoforul tău cel vindecător. În acest loc, în care nădejdea se subțiază, mila ta să fie nădejde neîndoielnică. Aici, unde grijile amare ne copleșesc, dă-ne răbdare și odihnă; unde chinul și deznădejdea se cuibăresc în suflet, fă să răsară lumina necreată a lui Dumnezeu. Mângâie-i pe cei fricoși, întărește-i pe cei slabi, varsă blândețe și lumină peste inimile amărâte. Vindecă poporul tău cel bolnav, atotmilostivă Stăpână, binecuvântează mințile și inimile doctorilor, ca să fie instrumentele Atotputernicului Doctor Iisus Hristos, Mântuitorul. Ne rugăm înaintea icoanei tale, ca puterea ta să trăiască în noi, Stăpână și Doamnă. Întinde mâinile tale pline de vindecări, bucuria celor întristați, mângâierea celor îndurerați, ca degrab primind ajutorul tău cel minunat, să lăudăm Treimea cea de viață Făcătoare și nedespărțită, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!
Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. (de trei ori cu trei închinăciuni)
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru numele Tău.
Doamne, miluiește. (de 3 ori)
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Tatăl nostru, Care ești în ceruri, sfințească-Se numele Tău, vie împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Preotul: Că a Ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Strana: Amin.
iar de nu este preot, se zice: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase Fiul lui Dumnezeu miluiește-ne pe noi. Amin.
Troparul Icoanei Maicii Domnului "Pantanassa"
Glasul al 4-lea 
Pe cei ce cu dragoste icoana ta o cinstesc,
cerând cu evlavie dumnezeiescul ei har, auzi’i de-a pururea;
toată împresurarea risipește-le grabnic,
turma ta o păzește de primejdia toată,
a-toate-Împărăteasă și Maică a Domnului. 
Glas 4 
Stăpână și Doamnă, prin dătătoarea de bucurie și preacinstită icoana ta „Împărăteasă a toate”, mântuiește pe cei care cu fierbințeală cer mila ta; slobozește-i din toate durerile pe cei care aleargă la tine, din toate necazurile scapă turma ta, care cere de la tine mijlocirea ta. 
Preotul (sau diaconul) zice ectenia:
Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugămu-ne Ție, auzi-ne și ne miluiește.
Strana: Doamne, miluiește. (de 3 ori)
Înca ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor, buna-sporire și ajutorul robilor lui Dumnezeu (N, cei pentru care se face rugăciunea) și pentru ca să li se ierte lor toată greșala cea de voie și cea fără de voie.
Strana: Doamne, miluiește. (de 3 ori)
Încă ne rugăm ca să se păzească sfânt locașul acesta, țara aceasta, orașul (satul) acesta și toate mănăstirile, orașele și satele, de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi; pentru ca milostiv, blând și lesne iertător să ne fie nouă Bunul și Iubitorul de oameni Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea Lui cea dreaptă, care este asupra noastră, și să ne miluiască pe noi.
Strana: Doamne, miluiește. (de 40 de ori)
Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și, Milostive, milostiv fii nouă, Stăpâne, pentru păcatele noastre și ne miluiește pe noi.
Strana: Doamne, miluiește. (de 3 ori)
Preotul zice ecfonisul: Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Strana: Amin.
În lipsa preotului, încheiem, zicând: 
Doamne, miluiește. (de 40 de ori)
Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe
noi. Amin!

Vizualizări: 1468 | Adăugat de: mariusdumitru777 | Tag-uri: cancer, Maica, De, Domnului Pantanassa - vindecătoarea | Evaluare: 0.0/0

Alte articole

Părintele Cleopa - Tot omul din lume este aproapele nostru

Să te rogi pentru mine să nu fiu osândit!

Viața-i precum clipa: acum au sunat clopotele de la botez… și acum le auzi pe cele de înmormântare…

Conştiinţa este glasul Lui Dumnezeu în inima noastră

Nimic să nu vă facă să deznădăjduiți!

Total comentarii : 0
avatar