6:46 PM
RUGĂCIUNE PENTRU PACEA LUMII
Înaintea icoanei Tale toți plecăm genunchii inimii și căzând înaintea ei cu umilință cerem să se depărteze de la noi toată tulburarea vrăjmașului, ca pacea Mântuitorului nostru să odihnească pururea în sufletele noastre. Deci, ca Una Ce ai fost dăruită de Însuși Cuvântul și Fiul Lui Dumnezeu spre păzirea obștii acesteia, împacă-ne pe noi toți, cei greșiți, iarăși cu Cel pe Care în pântecele Tău L-ai purtat ca pe un scaun al slavei. Ca la o iconoamă a tuturor darurilor Duhului la Tine alergăm în necazurile și întristările noastre și Te rugăm să mângâi inimile noastre cu vestirea izbăvirii, ca una Ce ai luat în auzul Tău glasul Arhanghelului, dezlegând blestemul cel pus asupra noastră prin glasul Lui Dumnezeu.
Întorcând, cu puterea ta, Stăpână, atacurile, vrăjmașilor cele asupra noastră, dăruiește turmei tale pace adâncă, ceea ce ești dătătoarea dumnezeieștii păci. Izbăvește-ne pe noi de noroiul patimilor, cu rugăciunile tale către Fiul Tău, Curată, dă să pășesc curat pe căile pocăinței care duc, Mireasa Lui Dumnezeu, la veșnica odihnă.
Valuri de patimi mă împresoară; mare necaz și strâmtorare îmi umplu sufletul o, întru-tot Sfântă Maică, liniștește sufletul meu cu pacea Fiului tău și alungă deznădejdea și întristarea sufletului meu cu harul Său. Nu am pace – sufletul meu se pleacă, duhul meu se cutremură. Grăbește, Preaslăvită Maică și mă ajută! Roagă-L pe dulcele Domn Iisus Hristos să aibă milă de mine și să-mi ierte păcatele pe care le-am săvârșit.
Păzește-ne pe noi de vrăjmașii văzuți și nevăzuți și abate norul mâniei lor dinspre noi, ca întru pace să-Ți dăruim curgerea rugăciunii noastre. Pe scaunul slavei cerești ai fost așezată de Cel Căruia Te-ai făcut scaun preaînalt a toată desăvârșirea. De acolo veghezi ca o Împărăteasă asupra poporului tău și pe îngeri îi trimiți ca să păzească pe robii tăi de toată vătămarea potrivnicilor noștri. Sub lumina privirii Tale iubitoare de Maică ajută-ne să punem început bun pocăinței noastre și să deprindem virtuțile. Pe cei din primejdii îi acoperă cu darul tău, pe cei întristați îi povățuiește la limanul păcii dumnezeiești și pe noi, pe toți, ne întărește întru mărturisirea dreptei credințe prin cuvânt, dar, mai ales prin faptele cele bune izvorâte din inimă smerită și iubitoare.
Cu sabia rugăciunii Tale taie toate gândurile patimilor noastre și tulburarea furtunii ispitelor de pe marea vieții o potolește, ca întru pace să petreacă robii tăi în toate zilele în așteptarea Împărăției celei cerești. Zdrobește cu gânduri smerite pe vrăjmașii care caută să ne prăbușească în prăpastia răutății. Ridicând mâinile tale la rugăciune, dobândește pentru noi surparea gândurilor întunecate și strălucește mintea noastră cu lumina Soarelui înțelepciunii. Păzește adevărata și sfânta noastră Dreptmăritoare Biserică și locașul acesta de dezbinări și eresuri și pune început de pocăință poporului nostru.
Întoarce țara noastră pe calea de Domnul dăruită a credinței nevătamate, ca să se umple de tămâia rugăciunilor și să înflorească precum crinul; ca să trăim în bunăcuviință și curățenie, păziți de Tine fiind întotdeauna de ispitirile lui antihrist, de venirea asupra noastră a altor neamuri, de războiul cel dintre noi, de cutremur, de foc, de foame și de molimă; de moarte năprasnică, de robiile și dezbinările din familie; viața călugărească o întărește și ne mântuiește pre noi.
Nu avem pocăința cea mântuitoare și nici nu știm a ne ruga pentru a atrage asupra noastră mila Stăpânului, dar nu ne lăsa pe noi, Maică Preacinstită, ci cu însăși cheia rugăciunii tale descuie-ne ușa milei dumnezeiești. Împacă viața noastră și în ceasul sfârșitului vieții noastre pământești să ne întâmpini cu față luminoasă și cu nădejdea mântuirii, alungând de la noi toată frica, spre a te lăuda cu bucurie în vecii vecilor. Amin!
Vizualizări: 427 | Adăugat de: mariusdumitru777 | Tag-uri: lumii, pacea, rugăciune, Pentru | Evaluare: 0.0/0

Alte articole

Părintele Arsenie Boca - Nu dărui celorlalți după cum merită, ci după cum au nevoi

Nu mai poți posti? Nu vrei...

Grija pentru copii să i-o predați Lui Hristos și Maicii Domnului

Părintele Ioan Istrati - SĂ NU UCIZI!

Părintele Emil Crăciun - PREOTUL

Total comentarii : 0
avatar