9:51 AM
Părintele Cleopa - Dacă diavolul găseşte în mintea ta rugăciune, nu se poate apropia

Dacă diavolul găseşte în mintea ta această rugăciune: „Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul sau păcătoasa!” sau „Tatăl nostru” sau „Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucură-te, ceea ce eşti plină de daruri, Marie, Domnul este cu tine” şi celelalte, deci, dacă dracul găseşte în minte rugăciunea nu se poate apropia. Îl arde! Cine? Numele Domnului. N-auzi ce zice psalmul?

"Înconjurând m-au înconjurat şi întru numele Domnului i-am biruit pe ei. Înconjuratu-m-au ca albinele fagurul şi s-au aprins ca focul în spini poftele si drăciile."

Şi ce zice? În numele Domnului i-am biruit pe ei. Dar cheamă numele Domnului, zice Proorocul Ioil, şi te vei mântui.
Nu te înşela că dracul stă degeaba vreodată! Noi stăm, el nu poate sta. Când a găsit mintea nu în veghere de Dumnezeu, nu în rugăciune, nu în cugetarea Scripturilor, îi dă toate drăciile şi o duce unde vrea el.

Părintele Cleopa a explicat în anul 1984, în cuvântul rostit la începutul Postului Mare, că postul este cea mai veche poruncă dată de Dumnezeu. Duhovnicul de la Sihăstria spune că această poruncă a reprezentat-o în fapt, interdicţia transmisă lui Adam de a mânca din pomul cunoştintei binelui şi răului din Rai. 

„De aceea nu figurează în cele zece porunci, că s-a dat mai înainte de cele zece porunci cu 4108 ani, cât a fost de la zidirea lumii până când s-a suit Moise pe Muntele Sinai să primească tablele Legii. Căci, a zis Dumnezeu lui Adam în Rai: <Din toţi pomii Raiului să mâncaţi, iar din pomul cunoştinţei binelui şi răului să nu mâncaţi, căci dacă veți mânca, cu moarte veţi muri>“ spunea părintele arhimandrit în urmă cu 32 de ani.

Părintele Cleopa explică apoi, folosindu-se de cuvântul Sfântului Vasile, care este rostul postului după greşeala făcută de Adam, cel ce a ignorat porunca divină:

„Zice dumnezeiescul Vasile: Fiindcă n-am postit, am ieşit din Rai şi am fost izgoniţi de acolo. «Să postim ca să intrăm iar în Rai»“.
„Şi diavolii postesc, dar tot diavoli sunt!“ 

 

În cuvântarea din 1984, stareţul mănăstirii Sihăstria a explicat că postul este de două feluri: trupesc şi duhovnicesc.  

„Post trupesc, când cineva posteşte să nu mănânce mult, să nu bea mult şi se înfrânează de anumite mâncăruri: de carne, de brânză, de ouă, de lapte, de untdelemn şi de altele. Şi când cineva se înfrânează cu curăţie trupească. Cei căsătoriți trebuie să ducă viaţa curată şi cinstită“, explică părintele Cleopa. 

Despre postul duhovnicesc, Ilie Cleopa spune că este mult mai înalt decât cel trupesc.

„Nu ajută nimic postul trupesc fără cel duhovnicesc. Şi diavolii postesc şi niciodată nu mănâncă, nici nu beau, dar tot diavoli sunt. Nici nu se însoară, nici nu se mărită, dar tot diavoli sunt, pentru că au inima înaltă, plină de mândrie înaintea lui Dumnezeu. Şi Solomon zice: «Necurat este înaintea Domnului tot cel înalt cu inima şi viclean, aşa cum sunt diavolii»“.

Post cu limba, cu ochii, cu urechea, cu piciorul…
Credincioşilor martori la cuvântarea din urmă cu mai bine de 30 de ani, duhovnicul le-a spus în ce constă postul duhovnicesc: „Postul duhovnicesc este acesta: să postim şi cu limba, să postim şi cu ochii. Limba să nu vorbească minciuni, nedreptăţi şi cuvinte putrede şi stricăcioase; ochii să nu privească cele spre sminteală; urechea să se înfrâneze de a auzi cântece lumeşti şi de alte feluri; mâna să postească, să nu iscălească zapise nedrepte sau pâră, sau să fure ceva, sau să bată pe cineva, sau să facă altă nedreptate cu mâna. Piciorul şi el trebuie să postească. Să nu mergem acolo unde sunt păcate, să nu ne ducă la răutăti şi la fărădelegi“.

Ca să explice importanţa postului, părintele Cleopa aduce aminte că şi sfinţii au postit la vremea lor: 

„Cei mai mari sfinţi ai Lui Dumnezeu au postit foarte mult. Moise a postit 40 de zile şi 40 de nopţi când a primit Tablele Legii; Ilie iarăşi a postit şi a legat cerul 3 ani şi şase luni; Daniel a postit în groapa leilor şi dinţii lor nu s-au atins de dânsul. Proorocul David auziţi ce zice: <Genunchii mei au slăbit de post şi trupul meu s-a istovit de lipsa untdelemnului, că cenuşă ca pâinea am mâncat şi băutura mea cu plângere am amestecat-o şi celelalte>“

Vizualizări: 696 | Adăugat de: mariusdumitru777 | Tag-uri: rugăciune, SE, nu, Poate, Diavolul, Părintele, apropia, Mintea, găseşte, în, ta, Cleopa - Dacă | Evaluare: 0.0/0

Alte articole

Părintele văzător cu duhul a știut în Dumnezeu calea pe care urma să calc...

Dacă omul ar cunoaște măreția Raiului, ar jertfi totul pentru a-l dobândi!

Să aveți smerenie și jertfelnicie! Iar de ai supărat pe cineva, să-ți pară rău și să te împaci cu el

Părintele Cleopa Ilie - De câte feluri este suferința în lume?

Să încercăm să facem în fiecare zi o faptă bună, cât de mică...

Total comentarii : 0
avatar